LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontaktUUDISED
 
 
 
LapsermMeie personal

Lapserõõmust

Print

Ettevõte asutati 14. mail 2009. aastal. Esimene rühm 10-le lapsele avati septembris 2009. aastal.

Septembrist 2010 avati teine rühm 18 lapsele.

Hetkel on avatud 1 rühm 15 lapsele.

Lapserõõmu lapsehoid asub 2007. aastal ehitatud hoone esimesel korrusel. Ruumid on sobilikud oma asukoha ning paigutuse poolest. Hoone vastab kõikidele tuleohutusnõuetele, on kaasaegne ning hubane, et pakkuda klientidele kvaliteetset ja ohutut lapsehoiuteenust.

Ettevõte omab järgmisi tunnustusi ning sertifikaate:

  1. Tervisekaitseinspektsioon, tõend nr. 3-4/1332-2;
  2. Veterinaar- ja Toiduamet, tunnustamise nr. 8774;
  3. Põhja-Eesti Päästekeskus, tõend tuleohutusnõuete vastavuse kohta;
  4. Harju Maavanema korraldus nr 1642-k Tegevusloa väljastamiseks.
  5. Ettevõte on tunnustatud, et pakkuda klientidele riigi või kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavat lapsehoiuteenust.

Meie põhieesmärgiks on pakkuda lastevanematele taskukohast lapsehoiuteenust kodu lähedal, hubases ning ohutus keskkonnas.

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.