LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontakt
 
 
 
LapsermLastehoiu toetused

Lastehoiu toetused

Lapserõõmu lastehoiule on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, tänu millele toetavad Tallinna linn ja teised kohalikud omavalitsused meie lastehoius käivate laste poolt tehtud kulutusi.

Toetuse määrad ja maksmise tingimused on kohalikes omavalitsustes erinevad. Täpsemat informatsiooni saate kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt või võttes ühendust sotsiaalosakonnaga.

Vastavalt 1.01.2015 muutunud "Koolieelse lasteasutuse seaduse" muutusele peab KOV katma kulud lastehoius käimise korral sarnaselt lasteaias käimisega. 

Harku vallas

Alates 1.01.2021 tasub Harku vald lastehoiu kohatasu. Lapsevanem tasub ainult vallale arve alusel lapsevanema osa, mis tuleneb Vallavolikogu määrusest nr 10 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Lapsehoiule tasutakse ainult söögiraha.

Lisainfo leiad siit

Tallinna linn

Hüvitise suurus on 2022. aastal kuni 200 eurot lapse kohta ühes kuus, millele lisandub toidukulu hüvitis. Toetuse maksmise korra ja tingimused leiad siit.

"Tallinna linna lapsehoiuteenuse rahastamise kord" 

Tallinna linna lastehoiu toetuse taotluse vorm

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.