LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontaktUUDISED
 
 
 
LapsermLastehoiu toetused

Lastehoiu toetused

Lapserõõmu lastehoiule on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, tänu millele toetavad Tallinna linn ja teised kohalikud omavalitsused meie lastehoius käivate laste poolt tehtud kulutusi.

Toetuse määrad ja maksmise tingimused on kohalikes omavalitsustes erinevad. Täpsemat informatsiooni saate kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt või võttes ühendust sotsiaalosakonnaga.

Vastavalt 1.01.2015 muutunud "Koolieelse lasteasutuse seaduse" muutusele peab KOV katma kulud lastehoius käimise korral sarnaselt lasteaias käimisega. 

Harku vallas

Alates 1.01.2021 tasub Harku vald lastehoiu kohatasu. Lapsevanem tasub ainult vallale arve alusel lapsevanema osa, mis tuleneb Vallavolikogu määrusest nr 10 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Lapserõõmu lastehoiul on Harku vallaga sõlmitud finantseerimisleping, mille alusel makstakse toetust hoiule Harku valla laste eest.

Lisainfo leiad siit

Lapsehoiule tasutakse ainult söögiraha.

Lapsevanema kohatasu tasutakse vallale. Lisainfo leiad siit.

Eralasteaia ja eralastehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas

Tallinna linn

Hüvitise suurus on 2023. aastal kuni 264 eurot lapse kohta ühes kuus. Lisaks hüvitatakse toidukulu alla 3-aastaste laste puhul 2,7 eur päevas ja üle 3-aastaste lastele 3 eur päevas.

Toetuse maksmise korra ja tingimused leiad siit.

"Tallinna linna lapsehoiuteenuse rahastamise kord" 

Taotlus lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.